Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων Απρίλιος 2021

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την 1η Ιουνίου

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Δεν υπάρχει κριτήριο μείωσης εσόδων. Η μόνη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να ήταν κλειστή τον Απρίλιο με κρατική εντολή και ο αριθμός των εργαζομένων να είναι μικρότερος από τους 50.

Τι δικαιούνται για την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπου

Σύμφωνα με την απόφαση (ΓΔΟΥ 468/19.5.2021) που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, ο αναπλ. υπουργός Θ. Σκυλακάκης και ο υφ. Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται:

* σε 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1η.4.2021,

* σε 2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 1η.4.2021 και

* σε 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1η.4.2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Θυμίζουμε ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΦΕΚ Β’ 2025/18.05.2021