Εξωδικαστικός Συμβιβασμός – Ρύθμιση Οφειλών για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Ας ρυθμίσουμε τις οφειλές σας!

Ο εξωδικαστικός διακανονισμός με τις 120 δόσεις είναι γεγονός και αφορά προς το παρόν μόνο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πρόκεται για μια περίπλοκη διαδικασία η οποία όμως εφόσον διεκπεραιωθεί σωστά, δίνει μεγάλη ανάσα στον ενδιαφερόμενο αφού όλες οι μεγάλες οφειλές, άνω των 20.000€, μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 δόσεις.

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα,

ή καλώντας στο 210 48 28 100 ώστε να εξετάσουμε την περίπτωσή σας και να αναλάβουμε για εσάς, όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Με τιμή,
Χρήστος Καβαλλάρης,
Δ.Σ. Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Δ.Σ. Καβαλλάρης Α.Ε.

Το Όνομά σας (υποχρεωτικό)

Το Email σας (υποχρεωτικό)

Το Τηλέφωνό σας

Το Μήνυμά σας

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας !

Άκουσα πως δεν υπάγομαι στον διακανονισμό των 120 δόσεων διότι παρουσιάζω 3 έτη ζημίες. Υπάρχει λύση;

Η απάντηση είναι Ναι. Μπορείτε αφού όμως γίνει αναλυτική μελέτη των οικονομικών σας στοιχείων. Ζητήστε από το λογιστής σας τα έντυπα δηλώσεων Ε3 των τελευταίων τριών ετών.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την ολοκλήρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού;

Ο χρόνος υποβολής κατάθεσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανέρχεται έως και δύο μήνες.

Μια επιχείρηση που έχει κάνει διακοπή ή βρίσκεται σε αδράνεια θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά για να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Για να μπορέσει να ενταχθεί μια επιχείρηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα πρέπει να είναι ενεργή ή αν έχει κάνει διακοπή να γίνει επανέναρξη πριν την υποβολής της αίτησης στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Ποια είναι τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσω;

Χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση, ηλεκτρονικούς κωδικούς της εφορίας και το συμφωνητικό συνεργασία για να μελετήσουμε αρχικά την υπόθεση σας. Κατόπιν αφού συμφωνηθεί μαζί σας η αμοιβή μας και το σχέδιο υλοποίησης του εξωδικαστικού, αναλαμβάνουμε πλήρως όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Ποιο το ουσιαστικό όφελος με τη ρύθμιση των 120 δόσεων;

Κύρια Οφέλη

 • Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας
 • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α΄43)
 • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη

Η νέα ρύθμιση δίνει την ευκαιρία στις ενεργές επιχειρήσεις με οφειλές έως των 50.000 ευρώ να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 120 μηνιαίες δόσεις ή σε 10 χρόνια, κερδίζοντας κούρεμα όχι μόνο σε πρόστιμα και προσαυξήσεις που μπορεί να φθάσει το 85%, αλλά και στην κύρια οφειλή, κάτι που δεν ισχύει σήμερα για τους επαγγελματίες με οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ.

Τους επόμενους μήνες γίνεται σχεδιασμός για να δώσει νέα ευκαιρία σε επαγγελματίες, οι οποίοι χρωστούν στο Δημόσιο (ΔΟΥ, τελωνεία και ασφαλιστικά ταμεία) με ποσά οφειλών άνω των 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ , οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2016.

Είμαι εταιρεία και μας έχουν κάνει κατάσχεση λογαριασμών στη τράπεζα. Μπορούμε να κάνουμε άρση των λογαριασμών μας;

Με την υποβολή της νέα ρύθμισης των 120 δόσεων μέσω εξωδικαστικού γίνεται αυτομάτως άρση των κατασχέσεων όλων των τραπεζικών σας λογαριασμών.

Από που να ξεκινήσω για τη ρύθμιση;

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email. Το αίτημα σας εφόσον παραληφθεί θα απαντηθεί σύντομα. Στόχος μας είναι να απαντάμε στα περισσότερα μηνύματα μέσα σε 12 ώρες και όλα τα μηνύματα μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ημέρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 17.00.

Μπορούν οι τράπεζες να εμποδίσουν την ένταξη του οφειλέτη στον εξωδικαστικό μηχανισμό μέσω μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης;

Όχι. Παράλληλα με την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προβλέπεται αυτοδίκαιη αναστολή των μέτρων εκτέλεσης.

Ποιος είναι ο σκοπός του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και μέχρι πότε ισχύει;

Βασικός σκοπός του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού είναι η διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων και η ένταξη σε ρύθμιση όλων των οφειλών της επιχείρησης προς το σύνολο των πιστωτών της ,τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Η ρύθμιση των συνολικών οφειλών της επιχείρησης αποσκοπεί να συνεχίσει η βιώσιμη επιχείρηση να λειτουργεί απρόσκοπτα καθώς η ρύθμιση των οφειλών διενεργείται βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων αποπληρωμής της επιχείρησης .

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

6+1 «αγκάθια» για τις 120 δόσεις. Προσοχή στις παγίδες του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 1. Δεν υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή οι ιδιώτες
 2. Δεν υπάγονται οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί των χρήσεων 2017 και 2018
 3. Ο όγκος των δικαιολογητικών για την υποβολή του φακέλου. Απαιτούνται έως και 23 δικαιολογητικά ανάλογα την υπόθεση
 4. Συνδρομή εξειδικευμένων φοροτεχνικών, λογιστών, νομικών και τραπεζικών για τη σύνταξη και υποβολή του εξωδικαστικού
 5. Η μη πληρωμή τριών δόσεων οδηγεί σε οριστική αποβολή και σε ενεργοποίηση διωκτικών μέτρων (κατασχέσεις κ.λπ.)
 6. θα πρέπει να εμφανίσει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, κέρδος έστω 1€, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση σε μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.
 7. Η μελέτης βιωσιμότητας θα εστιάζει σε βασικά χαρακτηριστικά όπως
  • την αναδιάρθρωση παραγωγής ή των πωλήσεων
  • την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης Επιχείρησης
  • SWOT – Ανάλυση σε Δυνατά και Αδύνατα Σημεία τις Ευκαιρίες και Απειλές
  • τη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης
  • την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας