Υπολογισμός προστίμου από Επιθεώρηση Εργασίας

Υπολογισμός προστίμου από Επιθεώρηση Εργασίας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Στις 02/07/2019 δημοσιεύθηκε ΦΕΚ στο οποίο αναγράφεται η κατηγοριοποίηση και το ύψος των προστίμων σχετικά με τις παραβάσεις στις εργασιακές σχέσεις του εργοδότη με τον εργαζόμενο. Η απόφαση υπογράφηκε από την τότε υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου.

Με το παρακάτω εργαλείο μπορείτε να υπολογίσετε  ανάλογα με :

  1. την σοβαρότητα της παράβασης, όπου συνήθως βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο,
  2. το σύνολο των εργαζομένων σας,
  3. τη συνεργατικότητα ως προς το πρόσωπο των ελεγκτών, δηλαδή εάν συνεργαστείτε το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και
  4. την επανάληψη της παράβασης, όπου θα κρίνουν οι ελεγκτές αν θα σας επιβαρύνει με πολύ μεγαλύτερο πρόστιμο.

 

 

 

 

Περαιτέρω παραβάσεις

 

 

Επιπρόσθετα, σχετικά με την αδήλωτη εργασία το πρόστιμο υπολογίζεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τον Νόμο 4554/2018, υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία και να σημειωθεί ότι το πρόστιμο ξεκινάει από τις 10.500 € και αυξάνεται, ενώ όταν υπάρχει επανάληψη της παράβασης ενδέχεται να αυξηθεί το βασικό ποσό.

Βεβαίως, υπάρχει και η περίπτωση  μείωσης – έκπτωσης, δηλαδή όταν εντός δέκα ημερών ο εργοδότης προβεί σε πρόσληψη με σύμβαση ενός έτους. Η περίπτωση αυτή προϋποθέτει να μην μειωθεί το προσωπικό (ειδικές περιπτώσεις). Αναλυτικότερα, εάν μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται ως εξής:

 

  • στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ, εξαιτίας της πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών,

 

  • στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ, εξαιτίας της πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι  μηνών

 

  • στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, εξαιτίας της πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

 

Γενικότερα, στη παρούσα σελίδα αναγράφονται πολλές από τις περιπτώσεις που μπορεί να συμβούν. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες και όχι μόνο, όπου θα πρέπει κάποιος να τις γνωρίσει πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

 

Παρατίθεται το ΦΕΚ σχετικά με το εργαλείο στο παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_HmSec05-BofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYaCNJlvG4mZdYVXmwfKmPTPycBiI846W9MbxQ7xNtdZ