Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης των εργαζομένων – Μέχρι πότε ισχύουν

Έκδοση των Νέων βεβαιώσεων κίνησης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών Απριλίου 2021 με ισχύ 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε:

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας,
β) τηλεργασία και
γ) νόμιμη άδεια

Αναλυτικές πληροφορίες με βίντεο, πατήστε εδώ.