Έναρξη Αποθήκης

100.00

Δικαιολογητικά

  1. Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης
  2. Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού (Έντυπο Μ10)
  3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία μας εξουσιοδοτείτε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για το σκοπό αυτό

Σε περίπτωση επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος:

Θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος ακινήτου ότι είναι κατάλληλο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Πολιτικό Μηχανικό και κατόπιν να προβείτε σε σύνταξη Μισθωτηρίου Επαγγελματικής στέγης.

 

Tip : Οι αποθηκευτικοί χώροι είτε της έδρα είτε υποκαταστημάτων δεν υπόκεινται σε τέλος επιτηδεύματος το οποίο για το έτος 2016 υπολογίζεται σε 650€/έτος. Αποθηκευτικός χώρος νοείται ο βοηθητικός χώρος της έδρας ή του υποκαταστήματος στον οποίο δεν γίνονται εμπορικές συναλλαγές δηλαδή έκδοση Τιμολογίων ή τήρηση λογιστηρίου με ταμείο.