Κεντρική / Κάτοικος Εξωτερικού / Δήλωση Ε1 για κατοίκους εξωτερικού (Φορολογίας Εισοδήματος)

Δήλωση Ε1 για κατοίκους εξωτερικού (Φορολογίας Εισοδήματος)

Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Σε υποβολή δήλωσης Ε1 υποχρεούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες και κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.

Στο Ε1 ζητούνται πληροφορίες:

  • για εισαγωγή κεφαλαίων αλλοδαπής
  • για κεφάλαια από κληρονομιά
  • για πληροφορίες στοιχείων ακινήτων και αυτοκινήτων
  • για δάνεια
  • για το εισόδημα από τόκους καταθέσεων
  • για το εισόδημα από πιθανές συντάξεις
  • για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (κέρδος/ζημιά)
  • για το εισόδημα από ενοίκια που εισπράττουν από ακίνητα

Το Ε1 σε συνδυασμό με το Ε2 (δήλωση εισοδήματος από μισθώσεις ακινήτων) αφορούν σε φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία και εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευσή της.

Αν τώρα υπάρχει και επιχειρηματική δραστηριότητα από ατομική ή άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα, συμπληρώνονται αντίστοιχα τα έντυπα Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) κ.λπ.

Με την υποβολή της δήλωσης Ε1 ετησίως, την περίοδο από το Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο, εξαντλείται η υποχρέωση των φορολογουμένων ως προς τη φορολογία εισοδήματος.

Για τους κατοίκους εξωτερικού, είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Το πραγματικό εισόδημα φορολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται .

Για παράδειγμα, αν ένας κάτοικος εξωτερικού εισπράττει μισθώματα στην Ελλάδα, τότε θα φορολογηθεί με τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή που ορίζεται για τη φορολογία μισθωμάτων.

Αντίθετα, όταν οι κάτοικοι εξωτερικού δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση.

Αν για παράδειγμα ένας κάτοικος εξωτερικού έχει μια κατοικία και ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν απέκτησε πραγματικό εισόδημα (π.χ. από τη μίσθωση κάποιου ακινήτου) τότε δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση Ε1.

Η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του ελληνικού πληροφοριακού συστήματος taxisnet με τη χρήση των προσωπικών κωδικών (username/password) και υποβάλλεται ετησίως από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο κάθε έτους.

Είμαστε εδώ για να σας
στηρίξουμε σε κάθε σας βήμα!

Επικοινωνήστε μαζί μας και κάποιος συνεργάτης μας
θα σας απαντήσει σύντομα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ