Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Δωρεάν εργαζόμενος για το e-shop σου

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται για το πρόγραμμα digital marketing από τον ΟΑΕΔ όπου ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο νέο «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στην ψηφιακή οικονομία. Η πλατφόρμα θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. 
 
Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την επιχείρηση , εκτός την μείωση του προσωπικού. Δεν πληρώνεις μισθό ούτε ΙΚΑ στον εργαζόμενο και εάν δεν σου κάνει , σταματάς  όποτε θέλεις χωρίς καμία δέσμευση.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στις 23:59. 
 
Τι θα πληρωθεί ο Ωφελούμενος
Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες, με καθαρό ποσό 594€. Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και διαθέτουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
 
Ποιοι μπορούν να ενταχθούν
Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι: ηλεκτρονικό εμπόριο ή αλλιώς e-shop κλπ. Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά με αντικείμενο σχετικό με την ψηφιακή οικονομία (υπεύθυνη δήλωση κατά την αίτηση). 
 
Πόσα άτομα μπορείς να λάβεις
Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
Επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό: μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο/ασκούμενο. 
(ii) Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό: 
 α. 1-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους
β. 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους
γ. 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τέσσερις (4) ωφελούμενους
δ. 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έξι (6) ωφελούμενους
ε. 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους
στ. Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελούμενων/ασκούμενων ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.
 
Πληροφορίες προγράμματος εδώ

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής