Χαμογέλα MyPhoto “κλικ”

Τέλος στις εκτυπώσεις Ήρθε το MyPhoto.gov.gr
Διαδικασία και προυποθέσεις

Διαχειρίζεσαι τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραφίας σου και της υπογραφής σου όπως αυτά μεταφορτώθηκαν από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο.

Θα λάβεις αυτόματα έναν κωδικάριθμο, με γραπτό μήνυμα (sms) ή email, μετά την επίσκεψη σας σε επαγγελματία φωτογράφο. Δυνατότητα και σε QR Code

Η οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Η χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας γίνεται με κωδικούς taxisnet , προηγείται η εγγραφή σου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Επιπλέον πρέπει να έχεις ΑΦΜ και τον Κωδικάριθμο από τον φωτογράφο σου.

Διαδικασία
Συνδέσου στην εφαρμογή
Κάνε προεπισκόπηση το αρχείο και κάνε έγκριση ή απόρριψη
Εφόσον εγκρίνεις συνδέεις το αρχείο με το ΑΦΜ σου
Δηλώνεις ότι σύμφωνεις με τους όρους τους

Συμβουλές
Όποτε θέλεις διαγράφης το ψηφιακό αρχείο και κάνεις αποσυσχέτισει με το ΑΦΜ σου ενώ μπορείς να κάνεις ανάκληση εξουσιοδότησης που έχει δώσει σε app ή Δημόσιο φορέα

Πλατφόρμα πατάς εδώ ή ακολουθείς την διαδρομή:
Αρχική Πολίτης και καθημερινότητα Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα myPhoto για πολίτες

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τις νέες ψηφιακες ταυτότητες

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής