Δήλωση Ε9: Αλλάζει ο χρόνος υποβολής από το 2022

Νέα προθεσμία 31 Μαρτίου 2022

Με νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από το 2022 και εφεξής, η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, αντί για την 31η Μαΐου που ίσχυε πριν.

Σημαντικό
Υποβολή Ε9: Έως 31.03.2022 οι μεταβολές (αγορές και πωλήσεις) για ακίνητα που αποκτήθηκαν εντός του 2021

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης
    Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:

  • Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.
    Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος.

#ΑΑΔΕ #έντυπο #Ε9 #ακίνητα #ΕΝΦΙΑ #τροποποιητικέςδηλώσεις #ΦΑΠ #ακίνητηπεριουσία #ΑΤΑΚ #κατοικοιεξωτερικου #ελληνεςεξωτερικου

Πηγή ΑΑΔΕ: Δες εδώ

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής