Εργάνη: Εγχειρίδιο Χρήσης για την επιχείρηση και τον εργοδότη

Βασικές οδηγίες χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Εγχειρίδιο χρήσης του ΠΣ Εργάνη όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες και σημαντικές οδηγίες χρήσης για την επιχείρηση/εργοδότη, ενδεικτικά αναφέρεται σε οδηγίες πρόσβασης και υποβολών, στα στοιχεία του Μητρώου, διαλειτουργικότητας με τον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ, στις ομαδικές υποβολές, στην ομαδική διαγραφή προσωρινών εντύπων στοιχείων, στην ανεξάρτητη εφαρμογή για την δημιουργία απλού *xml  για το Ε4 πίνακα προσωπικού κ.α.

Το εγχειρίδιο θα το βρείτε εδώ.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής