Οδηγός νέας εταιρείας ΟΕ ή ΕΕ

Ίδρυση νέας εταιρείας ΕΕ ή ΟΕ

Δικαιολογητικά

 1. Έδρα:Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο Κεφάλαιο: Ποσό
 2. Στοιχεία εταίρων:Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας εταίρων *Ηλεκτρονικούς κωδικούς taxisnet: Ατομικούς όλων των εταίρων ή της εταιρείας-/ων που θα εισέλθει-/ουν ως εταίρος-/οι στην νέα εταιρεία.
 3. Διαχειριστής:ποιος-/οι από τους εταίρους
 4. Ταμίας:ποιος-/οι από τους εταίρους
 5. Χρόνος διάρκειας:αόριστος?
 6. Σκοπός: ΚΑΔ – Κωδικούς αντικειμένου δραστηριότητας εταιρείας
 7. Τίτλος: εφόσον υπάρχει
 8. Ποσοστά συμμετοχής:Αναλυτικά ανά εταίρο

Σημείωση

*Εάν υπάρχει αδυναμία αποστολής ηλεκτρονικών κωδικών η διαδικασία γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία μας με τον εταίρο ή τον λογιστή του εταίρου για την αποδοχή συμμετοχής του στην νέα εταιρεία.

Πληροφορίες

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο ΓΕΜΗ (Γενικό εμπορικό μητρώο) που στεγάζεται σε ένα από τα Επιμελητήρια (Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Οικονομικό). Μπορείτε να επιλέξετε όποιο επιθυμείτε, εμείς προτείνουμε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά , καθώς έχει πλήρες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και είναι ταχύτατο στην εξυπηρέτηση της επιχείρησης, ενώ η εγγραφή είναι Δωρεάν.

Μέσα από το ΓΕΜΗ μπορείς να ελέγξεις, εάν τυχόν υπάρχει ήδη η επωνυμία που θέλεις να δηλώσεις (στο www.businessregistry.gr).

ΓΕ.Μη –  Έξοδα

Παράβολα εγγραφής ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο (δωρεάν για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ή 60,00€ για οποιαδήποτε άλλη επιλογή επιμελητηρίου.

Πάγια έξοδα ετήσια εταιρείας ΟΕ ή ΕΕ στο ΓΕΜΗ (80,00€ / έτος και για το Επιμελητήριο 50,00€ / έτος), συνολικά 130€/έτος.

Τι χρειάζεται να διαθέτεις για να ξεκινήσεις;

 • Βιβλίο Εσόδων Εξόδων: τηρείται μηχανογραφικά και παρέχεται από το γραφείο μας Δωρεάν εκτυπωμένο ή σε αρχείο.
 • Φορολογικά στοιχεία: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο(CRM ή ΑΑΔΕ), Δελτίο αποστολής, Απόδειξη είσπραξης και πληρωμών κ.α.
 • Σφραγίδα επιχείρησης:Αυτόματη (κόστος 36,00€)
 • Ταμειακή μηχανή ή νέο φορολογικό μηχανισμό (εφόσον υπάρχει λιανική πώληση)
 • Επαγγελματικό λογαριασμό Τραπέζης: Προθεσμία Δήλωσης στο taxisnet εντός μηνός
 • Επικαιροποίηση στοιχείων στην ΑΑΔΕ: Δήλωση κινητού και email στο ΕΜ.Επ (ΚΕΠ ή εφορία)

Ποιες είναι οι κύριες φορολογικές υποχρεώσεις σου ανά έτος

 1. Βιβλίο εσόδων – εξόδων: Παρακολούθηση σε απλογραφικό σύστημα μηνιαίως
 2. Δήλωση ΦΠΑ: Υποβολή κάθε 3 μήνες
 •         ΦΠΑ Α’ τριμήνου Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος, Πληρωμή έως τέλος Απριλίου
 •         ΦΠΑ Β΄ τριμήνου Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος , Πληρωμή έως τέλος Ιουλίου
 •         ΦΠΑ Γ΄ Τριμήνου Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος, Πληρωμή έως τέλος Οκτωβρίου
 •         ΦΠΑ Δ΄ Τριμήνου Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος, Πληρωμή έως τέλος Ιανουαρίου
 1. Φορολογική Δήλωση έτους: Έντυπο Ε1 και Οικονομικές καταστάσεις έντυπο Ε3 – Υποβολή κάθε έτος έως τέλος Ιουνίου.
 1. Πληρωμή Γραφείου: Κάθε μήνα όταν εκδίδεται τιμολόγιο λογιστικών υπηρεσιών.
Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής