Ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης σου με 90% Επιδότηση

O σκοπός του προγράμματος είναι να ψηφιοποιήσεις τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες σου και να αναβαθμίσεις το ηλεκτρονικό εμπόριο δηλαδή το e-shop σου.

Αξιοποίησε τα Ψηφιακά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναβάθμισε την επιχείρηση σου μέσω χορήγησης κουπονιού – Voucher και λάβε άμεσα 900€

H σειρά που θα ακολουθήσεις είναι:
1.Λήψη επιταγής (voucher)
2.Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
3.Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
4.Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:  

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

  • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
  • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Συμβουλή
Ρώτα και τον μηχανογράφο σου να σε βοηθήσει πως μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την επιδότηση όσο καλύτερα μπορείς.

Για την αίτηση σου δες εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, συμπληρωματικών υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επιβεβαίωσης ενεργοποίησης αυτών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 5.2, 5.3 και 5.4 της Πρόσκλησης.

 

 

 

 

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής