Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού ωφελούνται με τα επιπλέον προξενεία που περιλαμβάνει το myConsulLive

myConsulLive: 18 επιπλέον Προξενικές Αρχές εντάσσονται στην υπηρεσία   Στην περαιτέρω επέκταση της υπηρεσίας ΜyConsulLive

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής