Γιατί δεν πήραν επιστροφή χρημάτων (για την μείωση ενοικίου του Νοεμβρίου 2020) οι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων , που είναι φορολογικοί κάτοικοι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;

Τί προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση;

Πολλές είναι οι καταγγελίες πολιτών κατόχων ή μισθωτών ακινήτων που δεν έλαβαν τα ποσά που προβλέπονταν από το κράτος. Παρόμοιες αναφορές κάνουν και φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού. Κάποιοι από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι οι παρακάτω:

  • Ο δηλωθέν λογαριασμός στο TAXISNET δεν εμφανίζει  τον κάτοχο του ακινήτου ως κύριο δικαιούχο.
  • Οι ιδιοκτήτες-εκμισθωτές εξωτερικού πιθανόν δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα ή ίσως είναι απενεργοποιημένος.
  • Δεν έχει καταχωρηθεί η δήλωση COVID από τους ιδιοκτήτες μισθωτές στο TAXIS.
  • Ο ιδιοκτήτης-μισθωτής δεν βρίσκεται εν ζωή και οι κληρονόμοι του ακινήτου δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες (αποδοχή κληρονομιάς, δήλωση Ε9 κ.α.).

Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού για επιστροφές φόρων προβλέπει ότι για φυσικά πρόσωπα η εξόφληση γίνεται στους ίδιους ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους , ανάλογα με το ύψος του ποσού.

Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του ποσού σε λογαριασμό του δικαιούχου σε τράπεζα του εσωτερικού ή εξωτερικού, πρέπει στην αίτηση του δικαιούχου να δηλωθεί ο λογαριασμός και η μεσολαβούσα τράπεζα στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο λογαριασμός τηρείται σε τράπεζα του εξωτερικού.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής