Άμεσα μέσω gov.gr η ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων

Άλλο ένα βήμα στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του Κράτους γίνεται με την  Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

1375 νέες υπηρεσίες στο gov.gr

Είχες φανταστεί ένα κόσμο όπου θα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά; Ο κόσμος είναι μπροστά σου

Επιδότηση ρεύματος Power Pass – Κριτήρια και διαδικασία

Ενίσχυση για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Power Pass)   Τα φυσικά

Δύο χρόνια το gov.gr στην υπηρεσία των πολιτών

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

Μέσω gov.gr η ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομία

Με τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, αντίγραφο από το βιβλίο

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής