Ανάρτηση του τελικού πίνακα με το σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής

Ανάρτηση του τελικού πίνακα με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19»

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με 250.104.325 ευρώ, από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ), 2014-2020. Η Περιφέρεια Αττικής, με ανάρτηση της, δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα του συνόλου των εγκεκριμένων 9.617 επιχειρήσεων που θα λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, από το σχετικό πρόγραμμα της περιφέρειας για τις μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.

Στο Συγκεντρωτικό Πίνακα που ανακοινώνεται σήμερα και επισυνάπτεται με το παρόν Δελτίο Τύπου, περιλαμβάνονται συνολικά 9.617 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά.

Δείτε εδώ τον συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά.