Νέες δυνατότητες στους οφειλέτες που έχασαν τη ρύθμιση στην οποία υπάγονταν καθώς και σε όσους, ενώ ήταν συνεπείς, δημιούργησαν νέες οφειλές

Μπαίνουν σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα και δίνουν νέες δυνατότητες στους οφειλέτες

To απόλυτο εγχειρίδιο Δικηγόρου για εφορία

Εγχειρίδιο δικηγόρων για την ψηφιακή πλατφόρμα myData   Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε κατόπιν απόφασης του

Άμεσα μέσω gov.gr η ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων

Άλλο ένα βήμα στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του Κράτους γίνεται με την  Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής