Επίδομα ανεργίας και ποιος το δικαιούται

Απολυθήκατε; Επίδομα ανεργίας και ποιος το δικαιούται.

Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με το ποιος δικαιούται το επίδομα ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα, για την είσπραξη του συγκεκριμένου επιδόματος πρέπει κάποιος να είναι μισθωτός, να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβασή του και να μην έχει επιδοτηθεί την τελευταία τετραετία πάνω από 400 ημέρες, δηλαδή να μην έχει λάβει επίδομα ανεργίας πάνω από 16 μήνες.

Όσων αφορά τα ημερομίσθια που πρέπει να έχει συμπληρώσει ο μισθωτός για να λάβει το επίδομα υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Αναλυτικότερα, ο άνεργος ο οποίος επιδοτείται για πρώτη φορά θα πρέπει να έχει 80 ημερομίσθια ανά έτος την τελευταία διετία, εκ των οποίων τα 125 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους 14 μήνες χωρίς όμως να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες πριν τη λήξη της σύμβασης. Επίσης δικαιούχος του επιδόματος είναι ο μισθωτός, ο οποίος έχει συμπληρώσει 200 ημερομίσθια την τελευταία διετία πριν λήξει η σύμβασή του, χωρίς να υπολογίζονται πάλι οι δύο τελευταίοι μήνες.

Για παράδειγμα, ένας μισθωτός ο οποίος έμεινε άνεργος το 2015 και εργαζόταν πενθήμερο οχτάωρο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τρεις μήνες δουλειάς για το έτος 2014 και τέσσερις μήνες για το 2015. Η δεύτερη περίπτωση, είναι όταν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν. Ειδικότερα, στην προκειμένη ο μισθωτός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημερομίσθια το τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά τα ημερομίσθια των δύο τελευταίων μηνών, δηλαδή θα πρέπει να έχει συμπληρώσει επτά μήνες εργασίας με την προϋπόθεση ότι εργάζεται οχτώ ώρες σε καθημερινή βάση.

Τελευταία περίπτωση είναι όταν πρόκειται για μισθωτό που εργαζόταν σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα. Αναλυτικότερα, σε αυτήν την περίπτωση ο άνεργος θα πρέπει να έχει απασχοληθεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο, με την προϋπόθεση ότι έχει απασχοληθεί ως εποχικός υπάλληλος για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή επιχείρηση μόνο την εαρινή περίοδο και έληξε η σύμβασή του θα πρέπει να έχει εργαστεί την αμέσως προηγούμενη περίοδο ως εποχικός υπάλληλος και να έχει συμπληρώσει τέσσερις μήνες εργασίας την τελευταία περίοδο απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι εργαζόταν πενθήμερο και οχτάωρο. Σε περίπτωση που δεν έχει εργαστεί δύο συνεχόμενες περιόδους, αλλά μόνο μία τότε αρκούν 100 ημερομίσθια το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών πριν την απόλυση, δηλαδή θα πρέπει να εργαζόταν 6 μήνες τουλάχιστον σε πενθήμερη και οχτάωρη βάση.

Όσων αφορά το ύψος του επιδόματος, αυτό υπολογίζεται σε ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το οποίο και καταβάλλεται μηνιαίως (από 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360€).

Τέλος, αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%, δηλαδή άνεργος ο οποίος έχει δύο παιδιά, το επίδομά του ανέρχεται στα 432€ μηνιαίως.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής