Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας Ελεύθερων επαγγελματιών

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας 2024

Κάθε χρόνο τον Ιανουάριο επιλέγουμε εάν θέλουμε να ανεβούμε ασφαλιστική κατηγορία στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών (πρώην ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ). Αν δεν κάνεις επιλογή , θα παραμείνεις στην ίδια κατηγορία που είσαι ήδη. Ο σκοπός της αλλαγής προς τα πάνω είναι για μία καλύτερη σύνταξη , όταν έρθει εκείνη η ώρα με το καλό.

Φέτος θα κάνεις επιλογή σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία;

Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
175,83 62,39 238,22
211,00 74,87 285,87
267,72 74,87 342,59
336,91 74,87 411,78
418,59 74,87 493,46
567,19 74,87 642,06

Σημαντικό

  • Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
  • Η επιλογή σας θα ισχύει για όλο το έτος 2024 εκτός αν συμπληρώσετε πέντε έτη ασφάλισης εντός του έτους.
  • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως και την Τετάρτη 31/01/2024.

Πλατφόρμα
https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής