Σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Με την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php), ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση των εσόδων των εργαζόμενων συνταξιούχων οι οποίοι πλέον λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους από το 70% που λάμβαναν έως τώρα.

Πλέον οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι συμπολίτες μας, θα μπορούν να εισπράττουν τη σύνταξή τους στο ακέραιο, ενώ θα υπάρχει μια παρακράτηση 10% επί του μισθού τους. Μάλιστα αυτή η παρακράτηση θα επιφέρει σταδιακώς και αύξηση της σύνταξής τους. Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έσοδα για τον καθένα εργαζόμενο συνταξιούχο που μπορεί να φθάσει έως 3.500 ευρώ ετησίως.

 Από την παρακράτηση του νέου πόρου 10% επί των αποδοχών υπέρ ΕΦΚΑ εξαιρούνται:

  • Συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με ψυχική αναπηρία, όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.
  • Οι απασχολούμενοι σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους όμως προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Σημείωση
Όσοι συνεχίζουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ανοίξουν νέα επιχείρηση, συνεχίζουν να πληρώνουν την ασφάλιση τους με 50% έκπτωση επί του ποσού. Εάν έχεις επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία όπου το ποσό είναι κανονικά 250€ τότε εσύ θα πληρώνεις 125€ μηνιαίως συν το 10% του ποσού της σύνταξη σου ως ανταποδοτικό τέλος.

Αναλυτικά: Οι μη μισθωτοί δηλαδή οι Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 39, 41, 35 και 97 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,

Πλατφόρμα : https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής