Επιταγές Απριλίου: Αναστολή πληρωμής τους και παράταση οφειλών για τους κομιστές.

Διαθέσιμη η εφαρμογή Κομιστές Αξιογράφων 4

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ, διαθέσιμη είναι η εφαρμογή «Κομιστές Αξιογράφων 4».

Πότε

Αναστέλλονται ατό 1-4-2021 μέχρι τις 30-4-2021

Ποιους αφορά

Τις επιχειρήσεις με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότττας (Κ.Α.Δ.) που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλομένων από τις εν λόγω επιχειρήσεις αξιογράφων, κατά τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προθεσμία

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι, σύμφωνα με την Α. 1080/2021 (ΦΕΚ Β 1330 – 05.04.2021), έως και 09 Απριλίου 2021.

Πληροφορίες

Διαβάστε τις οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Κομιστές Αξιογράφων 4» εδώ.