Νέοι κανόνες για τα self-test στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Συνολικά 4 self-test για κάθε εργαζόμενο

Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να λαμβάνει από τα φαρμακεία 4 τεστ, έως το Σάββατο 10/07/2021.

  • Το πρώτο τεστ έχει ισχύ από 5/07/2021 έως 11/07/2021.
  • Το δεύτερο έχει ισχύ από 12/07/2021 έως 18/07/2021.
  • Το τρίτο έχει ισχύ από 19/07/2021 έως 25/07/2021.
  • Το τέταρτο έχει ισχύ από 26/07/2021 έως 1/08/2021.

Κατ΄εξαίρεση, για την εβδομάδα 28/06/2021 έως 4/7/2021, σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, δεν ισχύουν οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.

Από τις 5/7/2021 έως και τις 1/8/2021, ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως και 24 ώρες, προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας της φυσικής παρουσίας του εργαζόμενου. στο χώρο εργασίας του.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας self-test, οι εργαζόμενοι που έχουν πλήρως εμβολιαστεί, και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την τελευταία δόση του εμβολίου (επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού). Σε αντίθετη περίπτωση, ο εργαζόμενος υποχρεούται να πραγματοποιεί αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εβδομαδιαίως, και να φοράει μάσκα και γάντια στο χώρο εργασίας του.

Από την πλευρά του εργοδότη επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει προβεί στη διενέργεια του  self test, πολλώ δε μάλλον αν το αποτέλεσμα του είναι θετικό. Πιο συγκεκριμένα για τον εργοδότη:

  • Δεν αποδέχεται την παροχή εργασίας και απαλλάσσεται από την καταβολή αποδοχών για όποιον εργαζόμενο δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.
  • Του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ αν δεν ενημερώσει τους εργαζομένους του για την διενέργεια self test.
  • Του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι τον απασχολεί χωρίς να έχει καταχωρήσει το αποτέλεσμα.
  • Του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολεί εργαζόμενο με θετικό αποτέλεσμα είτε του self test είτε του επαναληπτικού ελέγχου.

 

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής