Οι 3 παγίδες των φετινών φορολογικών δηλώσεων που θα οδηγούν αυτόματα σε έλεγχο

 

 

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις θα συμπεριλαμβάνουν προσυμπληρωμένα ποσά από δαπάνες των φορολογούμενων μέσα στο 2020, τα οποία θα ελεγχθούν για να εντοπιστούν τεκμαρτά και πραγματικά εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί.

Προσυμπληρωμένα στο Ε1 των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα είναι τα ποσά των δαπανών, ώστε να εξοφλήσουν δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, νοσήλια, δάνεια και πιστωτικές κάρτες οι φορολογούμενοι πολίτες. Στόχος της προσυμπλήρωσης στοιχείων στις φετινές φορολογικές δηλώσεις είναι να διευκολυνθεί το έργο των φορολογικών αρχών, και να επιβληθούν οι φόροι που αναλογούν στον κάθε φορολογούμενο.

Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά των δαπανών που θα είναι συμπληρωμένα στο Ε1, θα αθροίζονται αυτόματα με τα ποσά των καταναλωτικών δαπανών που εμφανίζονται επίσης στις φορολογικές δηλώσεις τους (αγορές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως επίσης και με τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης).

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το άθροισμα των ποσών, θα συγκρίνονται με τα ποσά όλων των ειδών εισοδημάτων και εσόδων των φορολογουμένων, όπως αποτυπώνονται στο Ε1, είτε προσυμπληρωμένα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είτε συμπληρωμένα από τους ίδιους τους φορολογούμενους. 

Στην περίπτωση που υπάρξει ΄αρνητικό΄ ισοζύγιο (το άθροισμα των δηλωθέντων εισοδημάτων-εσόδων, δεν καλύπτει το άθροισμα των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης), θα πραγματοποιείται έλεγχος. Θα καλούνται δηλαδή να δώσουν εξηγήσεις, όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, και αν δεν καταφέρουν να πείσουν τις αρμόδιες αρχές θα φορολογούνται με συντελεστές φόρου εισοδήματος από 9% έως 44% και με επιπλέον πρόστιμα.    

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής