Πώς θα λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας;

Έναρξη του μέτρου από Ιανουάριο του 2022

Το νέο προφίλ του ΕΡΓΑΝΗ (ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) θα ενισχύσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας όπου θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το ωράριο εργασίας των εργαζόμενων (υπερωρίες, υπερεργασίες, διαλείμματα, άδειες κτλ.). Στόχος της ο περιορισμός της μαύρης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Θα αποτελέσει το εργαλείο ελέγχου του χρόνου εργασίας για την προστασία του εργαζομένου αλλά και για την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που λειτουργούν με νόμιμες πρακτικές και των επιχειρήσεων αρωγών της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. 

Στο εξής οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας θα διακατέχονται από πλήρη διαφάνεια. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί εργαζόμενος χωρίς ενεργοποιημένη την ψηφιακή κάρτα εργασίας το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Ενώ αν συμβεί αυτό 3 φορές σε διάστημα 12 μηνών επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για 15 ημέρες.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής