Παράταση του προγράμματος Γέφυρα για τις δόσεις δανείων. Ποιοι την δικαιούνται;

Μέχρι 31/12/2021 η προστασία της α΄ κατοικίας.

Την παράταση του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ 1 επιδιώκει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τους θεσμούς, ώστε να συνεχιστεί για κάποιους μήνες ακόμη η επιδότηση των στεγαστικών δανείων των πληγέντων νοικοκυριών από την πανδημία.

Το αδιάθετο ποσό ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ, από το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο έμεινε αδιάθετο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην επιπλέον τρίμηνη παράταση του προγράμματος «Γέφυρα 1» που πρακτικά καλύπτει κατ΄ ελάχιστον την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι τα τέλη του έτους, η επιδότηση της μηνιαίας δόσης συζητείται να είναι σε ποσοστό 30% – 35%. Σημειώνεται ότι  το δημοσιονομικό κόστος για τις επιδοτήσεις των δανείων, συνδεόμενων με την πρώτη κατοικία, δανειοληπτών που πλήττονται από την πανδημική κρίση είχε υπολογιστεί στα 108 εκατ. ευρώ για το 2020 και στα 280 εκατ. ευρώ για το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Γέφυρα 1» προβλέπει κρατική επιδότηση των συνεπών δανειοληπτών στο 90% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ανά πιστωτή.

Η κρατική επιδότηση των «κόκκινων» δανειοληπτών, εφόσον το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί, ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 70% το 2ο τρίμηνο και στο 60% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά πιστωτή.

Εάν, τέλος, το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση φθάνει το 60% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, το 50% το 2ο τρίμηνο και το 30% το 3ο τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ ανά πιστωτή.

Μετά την έναρξη της επιδότησης οι δανειολήπτες πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, οφείλουν να πληρώνουν ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον:

  • 6 μηνών, για εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση έως 90 ημέρες κατά την 29η.2.2020.
  • 12 μηνών, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 29η.2.2020 τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί.
  • 18 μηνών, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 29η.2.2020 τα οποία έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.
  • 12 μηνών, για δάνεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω κατηγοριών, στα οποία η δόση δεν έχει οριστεί σε μηνιαία βάση.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι δανειολήπτες θα κληθούν να επιστρέψουν την κρατική επιδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής