Πότε ανοίγει η πλατφόρμα των 36 και 72 δόσεων

Ποιους αφορά και ποια χρέη υπάγονται στις ρυθμίσεις.

Τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τους φορολογούμενους που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση ώστε να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 3 χρόνια άτοκα (36 δόσεις) ή σε 6 χρόνια με επιτόκιο 2,5% (72 δόσεις).

Την δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή θα έχουν περισσότεροι από 800.000 φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία των οποίων βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου του 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021. Δηλαδή για όσους επλήγησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1000 ευρώ, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2022.

Επισημαίνονται τα εξής:

 • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31/12/2021.
 • Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως και την 31/01/2022 και οι επόμενες έως και την τελευταία εργάσιμη των επόμενων μηνών.
 • Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση είναι:

 • ΦΠΑ φορολογικών περιόδων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021
 • φόρος εισοδήματος
 • ειδική εισφορά αλληλεγγύης
 • τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019
 • ΕΝΦΙΑ έτους 2020 οι οποίες έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα
 • έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ., πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες
 • ανεξαρτήτως της ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής έως τις 31-12-2021

Οι οφειλές που εξαιρούνται από τη ρύθμιση είναι:

 • ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
 • οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και
 • δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης α) δεν καταβάλλει δυο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.
Βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 36 μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

 

 

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής