Πως θα γλυτώσεις το «ψηφιακό κυνήγι» για τις οφειλές σου απο το EISPRAXIS.

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα παρακολουθεί τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δημόσιους φορείς, με έμφαση στα χρέη προς την εφορία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δημόσιους φορείς, με έμφαση στις οφειλές προς την εφορία. Όπως αναφέρεται, στόχος είναι η ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση να αναπτύξει αυτοματοποιημένο μηχανισμό για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη βέλτιστη συλλογή αυτών των επιδόσεων.

Οι σημαντικότερες λειτουργίες του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι:

1. Άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της ΕΕ και πληροφορίες από τρίτους (όπως Κτηματολόγιο ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).
2. Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων.
3. Άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.
4. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
5. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.
6. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
7. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.
8. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογούμενων για θέματα οφειλών.

Ένα νέο ηλεκτρονικό «όπλο», το «EISPRAXIS», θα παρακολουθεί τις οφειλές και τους οφειλέτες, θα τους ενημερώνει για τα χρέη και τις ρυθμίσεις που μπορούν να κάνουν, θα τους προειδοποιεί για την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης όπως δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και παράλληλα θα προχωρά σε αυτόματη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το EISPRAXIS θα σκιαγραφεί το προφίλ του κάθε οφειλέτη, καθώς θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του εικόνα από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ). Για κάθε οφειλή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Παράλληλα θα «τρέξει» ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση των ρυθμίσεών τους.

 

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής