Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας Ελεύθερων επαγγελματιών

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας 2024 Κάθε χρόνο τον Ιανουάριο

e-ΕΦΚΑ: 7 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες

Εξυπηρέτηση με ένα κλικ χωρίς φυσική παρουσία Συνολικά 7 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής