«Κούρεμα» ενοικίων: Ποιοι δικαιούνται χρήματα και ποιοι θα τα επιστρέψουν;

 Από 15 Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις έως και 18 μηνών.

Αρχίζει η καταβολή των αποζημιώσεων που αναμένουν οι εκμεταλλευτές  ακινήτων, για μειώσεις ενοικίων που υπέστησαν λόγω της πανδημίας. Προηγήθηκε η μαζική υποβολή δηλώσεων και διορθώσεων από τους εκμισθωτές στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου αλλά και το περιθώριο μίας εβδομάδος για την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους μισθωτές έως 7 Οκτωβρίου.

Όσοι διόρθωσαν πλήρως την εικόνα των μισθώσεών τους θα πληρωθούν ανάλογα με τα προβλήματα που είχαν ανακύψει. Οι αποζημιώσεις μπορούν να φτάσουν τους 9 μήνες (από Ιανουάριο 2021)  έως και τους 18 μήνες.

Δικαιούχοι πληρωμής είναι όσοι ορθώς προέβησαν:

  • Σε δηλώσεις COVID για τα μειωμένα ενοίκια Ιουλίου. Εκμισθωτές και υπεκμισθωτές, ανεξαρτήτως εάν έλαβαν προκαταβολή για τα «κουρεμένα» μισθώματα, έπρεπε και να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος λόγω COVID έως τέλος Σεπτεμβρίου. 
  • Σε διορθώσεις αιτήσεων αποζημίωσης ή και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, από εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακινήτων στην περίπτωση που έλαβαν την σχετική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ για λάθη ή παραλείψεις τους.
  • Σε δηλώσεις COVID ή και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, για Ιανουάριο μέχρι και Μάιο 2021, από εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακινήτων.
  • Σε δηλώσεις COVID για τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο του 2020, από εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων που δεν είχαν υποβάλει ως τότε δήλωση.
  • Σε τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας , για τους μήνες από Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο 2020, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα.

Σημειώνεται, οτι σε περιπτώσεις όπου έχει προκαταβληθεί τυχόν αποζημίωση, αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση εντός της προθεσμίας (ή αν τροποποιείται η δήλωση COVID Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο 2021) οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να τα γυρίσουν πίσω στην ΑΑΔΕ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής