Τι φορολογία έχουν τα e-shop;

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φόρο του e-shop σου.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop) φορολογούνται ανάλογα με τη μορφή τους. 

  • Όταν η επιχείρηση e-shop έχει δηλωθεί ως ατομική επιχείρηση φορολογείται κλιμακωτά με βάση τα κέρδη της. Έτσι, η φορολογία ξεκινάει με 9% όταν τα κέρδη της είναι ως και 10.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει κλιμακωτά και το 44% όταν τα κέρδη της ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ.
  • Στη περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιλέξει να λειτουργήσει το e-shop του με τη μορφή εταιρείας,  δηλαδή Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, ΑΕ κλπ , τότε ο συντελεστής φορολόγησης είναι στο 22% για το 2021, ανεξαρτήτως ποσού κερδών (για το 2020 το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 24%).

Επιπλέον, στη περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών, δηλαδή ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ , θα πρέπει να συνυπολογίζεται και ένα 5% για φόρο μερισμάτων των μελών που συμμετέχουν στην εταιρεία.

Ένας μελλοντικός ιδιοκτήτης e-shop θα πρέπει να έχει στο μυαλό του και την προκαταβολή φόρου. Είναι επιπλέον φόρος από αυτόν που εξηγήθηκε παραπάνω, ισόποσος με αυτόν και καταβάλλεται ως προκαταβολή για το επόμενο έτος, ενώ παράλληλα αφαιρείται το ποσό που είχαμε προπληρώσει αντίστοιχα το προηγούμενο έτος ως προκαταβολή. 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

  • Ειδικά, το πρώτο έτος για τις ατομικές και για τα 5 πρώτα έτη για τις εταιρείες το ποσοστό προκαταβολής φόρου ορίζεται στο 50% αντί 100%. 
  • Μια επιπλέον ελάφρυνση που έχουν οι ατομικές για τα πρώτα 5 έτη είναι ότι απαλλάσσονται του τέλους επιτηδεύματος που ανέρχεται στα 650 ευρώ ανά έτος. Για τις εταιρείες αυτό δεν ισχύει δυστυχώς, στις οποίες το  τέλος επιτηδεύματος είναι στα 1.000 ευρώ και ισχύει από το πρώτο χρόνο. Το τέλος επιτηδεύματος χρεώνεται ανεξάρτητα αν η επιχείρηση δηλώσει κέρδη ή ζημίες.
Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής