Τι πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες για τον έλεγχο ανεμβολίαστων εργαζομένων

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής;

Οι επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή 29/10 για την πρώτη δήλωση.

Με πρόστιμα από 150 – 600 ευρώ την εβδομάδα βρίσκονται αντιμέτωποι όσοι εργαζόμενοι παραβούν την υποχρέωση τους για 1-2 rapid test την εβδομάδα. Τα πρόστιμα θα φτάνουν με email ή με ταχυδρομείο στο σπίτι ή στη δουλειά. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ (και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς) και στη συνέχεια κάθε εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εβδομάδα που προηγήθηκε. 

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση με την κατάσταση των εργαζομένων, του επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης απειλούνται με αυτόματα πρόστιμα 300 – 600 ευρώ ανά εβδομάδα, ενώ οι μισθωτοί μερικής απασχόλησης αντιμετωπίζουν πρόστιμο 150 ευρώ ανά εβδομάδα.

Ποιοί είναι υπόχρεοι

 1. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει, και απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση.
 2. Όσοι καταρτίζονται ή σπουδάζουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές, και οι φοιτητές των ΑΕΙ που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.
 3. Όσοι είναι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες κλπ.

Πότε δεν είσαι υπόχρεος

 1. Όταν παρέχεις εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας.
 2. Όταν απουσιάζεις με άδεια μετ’ αποδοχών, ή με άδεια ασθένειας ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια.
 3. Όταν κατέχεις ισοδύναμο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας.

Επίσης,δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε rapid test οι εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί (και είναι κάτοχοι του σχετικού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού), ή έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο (και έχουν  Πιστοποιητικό Νόσησης).

Όλοι οι ανεμβολίαστοι υποχρεούνται σε 1 Rapid Test ανά εβδομάδα με δικά τους έξοδα (10 €) τα οποία υποχρεούνται να κάνουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές, φαρμακεία ή ιδιώτες γιατρούς. 

Οι ειδικές κατηγορίες που υποχρεούνται σε 2 Rapid Test ανά εβδομάδα (20 €) είναι:

 • Εστίαση
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Μεταφορές προσώπων
 • Τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές παραγωγές
 • Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης (σχολεία, φροντιστήρια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, κέντρα ξένων γλωσσών, καλλιτεχνική εκπαίδευση κ.ά.)
 • Υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού για τους λόγους υγείας που προβλέπονται από το νόμο

Δωρεάν rapid test σε δημόσιες δομές μπορούν να κάνουν πλέον μόνο οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ιατρικούς λόγους για να μην εμβολιαστούν.

Η συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας rapid test ελέγχεται με την εξής διαδικασία:

 • Τα διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ. στέλνουν εντός 24ωρου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των προσώπων που ελέγχθηκαν και το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).
 • Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, μετά από την καταχώριση αυτή ο εργαζόμενος μπορεί να εκδίδει από το gov.gr Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος.
 • Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον εργοδότη και ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ (καραντίνα κλπ).
 • Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διαλειτουργεί με την ΗΔΙΚΑ και διαμορφώνεται το ιστορικό διαγνωστικών ελέγχων των εργαζομένων. Σε αυτό το αρχείο έχει πρόσβαση ο εργοδότης, που υποχρεούνται να δηλώσει ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση, υποβάλλοντας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVΙD-19». Στην συνέχεια εκδίδεται από Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ο τελικός κατάλογος των παραβατών.

Στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται σε rapid test επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους για τη διενέργεια του ελέγχου διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και 150 ευρώ για μερική απασχόληση. Για την εκπαίδευση υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο κυρώσεων.

Η παράβαση διαπιστώνεται και το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ, κατόπιν άντλησης του τελικού αρχείου παραβατών από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.000 ευρώ.

O εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με θετικό rapid test. Σε περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και βρεθεί να το έχει πράξει, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους εργαζομένους του για την υποχρέωση διενέργειας rapid test, του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ άπαξ.

Πηγή

ΦΕΚ B’ 4766/16.10.2021

Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής