Ενοίκια: Πότε επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες ποσά που «κουρεύτηκαν» και πότε χρειάζεται δήλωση Covid.

Τι ισχύει για τις υπεκμισθώσεις ακινήτων

Ο τρίτος υπομισθωτής του ακινήτου είναι ο δικαιούχος της μείωσης ή της απαλλαγής ενοικίου, με την προϋπόθεση να βρίσκεται ανάμεσα στους πληττόμενους ΚΑΔ. Ο δεύτερος στη σειρά, ο υπεκμισθωτής μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση εάν είναι και αυτός πληττόμενος. Ο πρώτος στην κατάταξη, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, δικαιούται όλο το μίσθωμα, εάν δεν την εισπράττει ο υπεκμισθωτής του.

Πιο κατανοητή η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει με ένα παράδειγμα: ‘Έστω ότι έχουμε ένα φυσικό πρόσωπο Α (εκμισθωτής) στην επιχείρηση Β (υπεκμισθωτής). Η επιχείρηση υπεκμισθώνει το ίδιο κατάστημα στην επιχείρηση Γ (υπομισθώτρια). Σε αυτή την περίπτωση, η υπομισθώτρια Γ, καταβάλλει μειωμένο υπομίσθωμα προς την υπεκμισθώτρια Β. Αν τώρα, η υπεκμισθώτρια Β υπέβαλε Δήλωση Covid και έλαβε αποζημίωση, οφείλει να καταβάλει ακέραιο το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη Α. 

Στην περίπτωση που η υπεκμισθώτρια Β, δεν υπέβαλε Δήλωση Covid και είναι πληττόμενη, δικαιούται να καταβάλει μειωμένο μίσθωμα προς τον Α ή να απαλλαγεί από την καταβολή αυτού συνολικά, και αυτός που πρέπει να υποβάλει Δήλωση Covid,  είναι ο εκμισθωτής Α, ο οποίος δικαιούται και την αποζημίωση.

Αν τώρα, ο υπομισθωτής Γ είναι πληττόμενος και κατέβαλε μειωμένο μίσθωμα ή καθόλου, στον υπεκμισθωτή Β και αυτός με την σειρά του, δεν υπέβαλε Δήλωση Covid ή απορρίφθηκε η δήλωση που κατέθεσε γιατί ο υπεκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο (ισχύει για τους μήνες Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2020), δικαιούχος για την είσπραξη της αποζημίωσης είναι ο ιδιοκτήτης Α (αφού υποβάλει Δήλωση Covid για τυχόν «κουρεμένα» μισθώματα που του καταβλήθηκαν από τον πληττόμενο υπεκμισθωτή).

Η δράση αυτή αφορά και επιπλέον κατηγορίες μισθωμένων ακινήτων όπως οι παρακάτω:

  • Το ακίνητο υπεκμισθώνεται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchise) από τον δικαιοπάροχο στον δικαιούχο.
  • Εταιρεία εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων μισθώνει ακίνητο για την εγκατάστασή τους και βάσει νόμου παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης τους σε πρόσωπα προς τα οποία υπεκμισθώνει το ακίνητο.
Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής