Έντυπο Ε1: Φιλοξενία και Δωρεάν παραχώρηση

Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσει ο φορολογούμενος στο έντυπο Ε1;

Εάν φορολογούμενος φιλοξενεί πρόσωπα στην κατοικία του τα οποία δεν είναι προστατευόμενα ή εξαρτώμενα από αυτόν (δηλαδή πέραν αυτών που αναγράφονται στον πίνακα 8 του εντύπου Ε1, παιδιά, γονείς, παππούδες, ανήλικοι συγγενείς μέχρι το τρίτο βαθμό, άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδερφοί και αδερφές, με αναπηρία 67% και άνω) θα πρέπει στο έντυπο Ε1 να συμπληρώσει στον πίνακα 2 περ.18, κωδικός 007-008 το ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενεί, τους μήνες φιλοξενίας και τα τετραγωνικά μέτρα. Ο φιλοξενούμενος πρέπει να είναι ενήλικας φορολογούμενος και η φιλοξενία γίνεται στην ίδια κατοικία με το πρόσωπο που παρέχει την φιλοξενία.
Ο φιλοξενούμενος θα πρέπει να αποδεχτεί την φιλοξενία συμπληρώνοντας στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 τα στοιχεία του προσώπου που τον φιλοξενεί και τσεκάροντας τον κωδικό 092 φιλοξενία του πίνακα 6. (Στον κωδικό 811-2 του πίνακα 6 δεν συμπληρώνεται κανένα ποσό).
Αν ο φορολογούμενος που υπέβαλε φορολογική δήλωση αλλά παρέλειψε να δηλώσει ότι φιλοξενεί κάποιον, τότε για να μπορέσει ο φιλοξενούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση και να δηλώσει ότι φιλοξενείται θα πρέπει ο φιλοξενών να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση περιλαμβάνοντας στον πίνακα 2 τα στοιχεία του προσώπου που φιλοξενεί και στην συνέχεια ο φιλοξενούμενος να αποδεχθεί την δήλωση φιλοξενίας στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
Προσοχή : Το εξαρτώμενο μέλος που μένει μαζί με τον φορολογούμενο δηλώνεται στον πίνακα 8 του εντύπου Ε1 και όχι στους κωδικούς 007-008 του εντύπου αυτού.
Διαφορετική είναι η περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε διαμονή στο ίδιο σπίτι αλλά έχει παραχωρηθεί ξεχωριστός χώρος.
Επομένως, πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του γονέα, ενώ οι γονείς σας στο Ε2 που υποβάλλουν αναγράφουν το ακίνητο ως δωρεάν παραχωρημένο σε εσάς.
Επίσης στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης σύμφωνα με την ΑΑΔΕ :
Αυτός που το παραχωρεί, το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση. Αυτός που το κατοικεί, το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία) και συμπληρώνει υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του παραχωρητή. Γενικά, η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κ.λπ.) και προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση δωρεάν παραχώρησης δηλώνεται εισόδημα από ακίνητα από τον παραχωρούντα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (άρθρο 39 Ν.4172/13) και φορολογείται με την κλίμακα των ακινήτων (υποβάλλοντας έντυπο Ε2 και υποπίνακας Δ2 κωδικοί 129-130 εντύπου Ε1).
Στον φορολογούμενο στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης. Αντίθετα ο φιλοξενούμενος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τεκμηρίου.
Μπορεί να δηλωθεί τμήμα κατοικίας σαν δωρεάν παραχώρηση. Στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου δεν μπορεί αυτός που παραχωρεί το ακίνητο να δηλώνει ότι φιλοξενείται σε αυτό .
Δεν μπορεί όμως να δηλωθεί τμήμα κατοικίας σαν δωρεάν παραχώρηση και το υπόλοιπο σαν κενό.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής