Πότε υπολογίζονται χωριστά φόροι, περιουσία και οφειλές για τα ζευγάρια;

Τέλος οι κοινές φορολογικές δηλώσεις για όσα ζευγάρια το επιθυμούν.

Πλέον ένα ζευγάρι που μένει κάτω από την ίδια στέγη μπορεί να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από την εφορία αν έχουν περιουσιακά στοιχεία ή χρωστάνε στο Δημόσιο.

  • Υπολογισμός φόρου χωριστά: Στην εκκαθάριση της δήλωσης του ζευγαριού ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει βεβαιώνεται στο όνομα του συζύγου μετά από συμψηφισμό των φόρων των δύο συζύγων (π.χ. Για τον σύζυγο προκύπτει φόρος πληρωμής ενώ για τη σύζυγο επιστροφή φόρου, γίνεται συμψηφισμός και προκύπτει ο τελικός φόρος).
  • Υπολογισμός οφειλών χωριστά: Αυτό μπορεί να συμβεί έπειτα από αίτηση στην εφορία. Δηλαδή, οι οφειλόμενες δόσεις να αφορούν τα εισοδήματα εκάστου συζύγου.
  • Περιουσιακά στοιχεία: Οι οφειλές του ενός συζύγου δεν επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του άλλου συζύγου.
  • Φορολογική ενημερότητα: Η φορολογική ενημερότητα μπορεί να εκδοθεί μόνο αν δεν υπάρχουν χρέη στην εφορία (εκτός αν έχουν ρυθμιστεί), αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να υποβληθεί αίτηση διαχωρισμού χρεών.
  • Επιστροφή φόρου: Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης ώστε, η επιστροφή που δικαιούται ο ένας σύζυγος, να μην συμψηφιστεί με τις οφειλές του άλλου συζύγου.
  • Διαφορετική φορολογική κατοικία ζευγαριού: Όταν ο ένας από τους δύο δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα (δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα) , δεν χρειάζεται να υποβάλλει κοινή δήλωση εισοδήματος με τον σύντροφό του.
Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής