Κάνε Επιλογή Ασφαλιστικής κατηγορίας ως ελευθέρος επαγγελματίας

Επιλογή Ασφαλιστικής κατηγορίας ελευθέρων επαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων

Η Επιλογή Ασφαλιστικής κατηγορίας ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων γίνεται κάθε έτος τον Ιανουάριο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες μπορούν να επιλέγουν την ασφαλιστική τους κατηγορία δηλαδή να ανέβουν ή να κατέβουν κλάση (δες πιο κάτω τον πίνακα).

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι ως τέλος Ιανουαρίου την Τρίτη 31/1/2023.
Σημείωσε πως αν δεν αλλάξεις την ασφαλιστική σου κατηγορία, παραμένει ενεργή η κατηγορία του προηγούμενου έτους.

Η κατάταξή σου σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και η αλλαγή κατηγορίας ασφάλισης αν ανέβεις ή κατέβεις κατηγορία θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2023. Η νέα επιλογή σου θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2023.

Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται  επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του ΕΦΚΑ εδώ.

Χρήστος Καβαλλάρης - Λογιστής